Oferta dla klientów
indywidualnych

 • Oferta specjalna
 • Ochrona fizyczna
 • Monitoring
 • Monitoring wizyjny
 • Konwojowanie wartości pieniężnych
Oferta specjalna

Monitoring systemu alarmowego twojej nieruchomości już od 50 zł netto

 • Pierwsze 3 MIESIĄCE ABONAMENTU GRATIS
 • Montaż nadajnika gratis
 • Podłączenie systemu alarmowego Gratis
 • Wycena usługi gratis
*cena zależna od:

Bezprzewodowy System alarmowy już od 1169 zł netto

 • 2 szt. Czujniki PIR (ruchu)
 • Centrala alarmowa
 • Nadajnik GSM
 • 1 szt. czujnik Magnetyczny (kontaktron na drzwi)
 • 2 szt. PILOT
 • Możliwości obsługi centrali alarmowej z SMARTPHONE
 • Montaż w cenie systemu

System telewizji przemysłowej już od 2300,00 zł netto

 • 4 kamery AHD 2 Mpx
 • Rejestrator
 • Dysk twardy 1 TB
 • Puszki połączeniowe
 • Adapter do kamery 4 szt.
 • Konwerter do połączenia 4 szt.
 • Zasilacz 12V 5A + dystrybutor napięć
 • *cena nie zawiera kosztów instalacji sieci kablowej
Ochrona fizyczna

Ochrona fizyczna jest jedną z podstawowych form działalności każdej liczącej się formacji ochronnej. Firma Garda realizuje ochronę fizyczną ponad 600 osobową grupą pracowników, w tym ponad 120 kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. Długoletnie doświadczenie utwierdziło nas w przekonaniu, że właściwy dobór pracowników ich szkolenie, odpowiednie wynagradzanie oraz nadzór stanowią o sukcesie posiadania stałej i lojalnej grupy pracowników.

Główny nacisk w procesie rekrutacji kładziemy na pozyskanie pracowników przedkładających mediację nad siłę fizyczną. Zdolność przewidywania rozwoju sytuacji oraz skutków podejmowania takich, a nie innych działań, jest najbardziej odpowiednią cechą dobrego pracownika.

Gwarancją stabilności zatrudnienia pracowników w naszej firmie jest nasza wypłacalność i traktowanie każdego zatrudnionego, jako partnera, w rękach, którego spoczywa bezpieczeństwo Zleceniodawcy i reputacja naszej firmy.

Pracownicy ochrony są jednolicie umundurowani, wyposażeni w identyfikatory osobiste oraz środki łączności, a tam, gdzie jest to wymagane, w środki przymusu bezpośredniego (broń palna, paralizatory, miotacze gazu, pałki typu tonfa, kajdanki).

Wsparcie pracowników ochrony w obiektach stanowią, grupy patrolowo - interwencyjne, uzbrojone w broń palną będące do dyspozycji w sytuacjach kryzysowych i zagrożenia przez całą dobę.

Garda Sp. z o.o. Specjalizuje się w zakresie ochrony fizycznej w następujących segmentach rynku:

 • banki,
 • biurowce,
 • centra handlowo – biurowe,
 • wspólnoty mieszkaniowe,
 • sieci sklepów,
 • obiekty przemysłowe,
 • obiekty kultury i oświaty,
 • obiekty wojskowe,
 • obiekty usługowe,
 • obiekty gastronomiczne,
 • obiekty z listy wojewody o obowiązkowej ochronie przez pracowników kwalifikowanych występujących z bronią palną.

Monitoring

Monitoring systemów alarmowych – najbardziej rozpowszechniona usługa ochrony wszelkiego rodzaju obiektów, niezależnie od ich wielkości i przeznaczenia. Poziom świadczonej usługi zależy, od jakości stacji monitorującej, kompetencji i doświadczenia operatorów oraz sprawności grup interwencyjnych. Garda Sp. z o. o. monitoruje systemy alarmowe swoich zleceniodawców drogą telefoniczną, radiową oraz GSM. Jednak to od czynnika ludzkiego, czyli operatorów i grupy interwencyjnej zależy sprawność każdej interwencji.

Doświadczenie operatorów, którzy właściwie potrafią analizować nadchodzące informacje i umiejętnie pokierować grupą interwencyjną są nieocenione. Również w tych przypadkach cechą wyróżniającą naszą agencję jest fakt utrzymywania dwuosobowego patrolu.

Monitoring wizyjny

Monitoring wizyjny - to usługa rozbudowanego monitoringu systemów alarmowych będąca najlepszą alternatywą i wsparciem dla klasycznej formy ochrony fizycznej.

W zależności od formy i stawianych zadań usługa ta podnosi jakość świadczonej usługi w sposób realny i bardzo wymierny generując znaczące oszczędności.

Jest to rozwiązanie stosowane przy każdej kategorii obiektów

W odniesieniu do małych obiektów działając w oparciu o 1-6 wewnętrznych kamer pozwala operatorom monitoringu szybciej i bardziej precyzyjnie określić rodzaj alarmu oraz formę działania, które musi podjąć.

Operator monitoringu otrzymując sygnał alarmowy równolegle wyświetla obraz transmitowany przez kamerę. Już w pierwszej sekundzie może określić, czy alarm jest fałszywy czy zasadny. Dzięki temu w rejon obiektu poza grupą interwencyjną może skierować dodatkowe wsparcie w postaci patrolu policji, straży pożarnej lub karetki pogotowia.

W odniesieniu do kamer wewnętrznych koszt miesięcznego monitoringu podstawowego wzrasta jedynie o kwotę kilkudziesięciu złotych.

Tego rodzaju usługa funkcjonuje także na dużych obiektach w oparciu o kamery zewnętrzne. Może zastąpić ona pracowników ochrony fizycznej lub stanowi nieocenione wsparcie na obiektach typu:

 • Plac Budowy
 • Plac Składowy
 • Parking
 • Teren zewnętrzny dużego przedsiębiorstwa produkcyjnego, transportowego itp.

Wideo weryfikacja poprzez zastosowanie systemów alarmowych, czujników peryferyjnych, kamer przemysłowych i analityki obrazu pozwala wzmocnić i usprawnić działanie pracowników ochrony.

Jako firma oferujemy to w dwóch podstawowych wersjach. Określenie parametrów systemów należących do klienta przedstawiając na podstawie audytu potrzeb do zmian w konfiguracji i/lub rozbudowy systemu. Następnie zdalne nadzorowanie obiektu w oparciu o istniejący system.

Drugą formą jest dzierżawa systemu. Dostarczamy kompletną usługę od projektu przez realizację, ciągły nadzór i konserwacje systemu na cały okres trwania umowy. Nasz klient zwolniony jest z potrzeby kupowania rozbudowanych systemów. Jest to rozliczane w formie comiesięcznego abonamentu.

Konwoje wartości pieniężnych

Usługę konwojowania i inkaso wartości pieniężnych towarów i przedmiotów wartościowych oraz niebezpiecznych realizujemy dla swoich Zleceniodawców poprzez minimum dwuosobowe grupy konwojowe wyposażone i uzbrojone w broń palną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Każdy realizowany transport jest nadzorowany przez służbę dyżurną monitoringu, która na bieżąco określa, analizuje i rejestruje miejsce i bezpieczeństwo konwoju.

Skontaktuj się z nami

Kontakt w przeciągu 24h
Gwarantujemy kontakt
w przeciągu 24h!

Adres e-mail
sekretariat@gardaochrona.pl

Telefon
601 151 194
601 153 789